Nu starter regnskabssæsonen

0

Danske rejsebureauer begynder så småt at indlevere deres årsrapporter for 2018, og dermed bliver det synligt, hvor der er fremgang – og hvor danskerne køber rejser. Travel News følger løbende årsregnskaberne for alle de større rejsebureauer samt IATA-bureauerne. Vi giver dig nøgletal, tendenser og hver enkelt bureaus udfordringer i en kort og overskuelig form.

Dalhoff Travel har regnskabsår fra 1. oktober til 30. september, og i det seneste regnskabsår har bureauet øget både omsætning og indtjening markant. Fokus er på erhvervsrejser, MICE og oversøiske ferierejser, og det er tilsyneladende et godt mix for det Holbæk-baserede bureau med omkring fem medarbejdere.

Nettoomsætningen steg sidste år til 38,4 mio. kr. mod 33,8 mio. kr. året før, og da andre eksterne omkostninger stort set er holdt i ro, vokser bruttoresultatet også til nu 3,4 mio. kr.

Personaleomkostningerne er dog også steget, og det samme er bureauets finansomkostninger, så overskuddet før skat ender på 1,3 mio. kr., godt 200 tkr. mere end det foregående regnskabsår.

I lighed med året før har man valgt at betale stort set hele årets overskud i udbytte til ejerne, så egenkapitalen er stort set uforandret med 3,2 mio. DKK.

Garantistillelse til Rejsegarantifonden er beskedne 500 tkr., og bureauet indtægtsfører sin omsætning efter det såkaldte ”afrejsedato-princip”, dvs. når en kunde begynder rejsen.

MG Rejser
MG Rejser i Taastrup er et af de mindre IATA-bureauer, og bureauet har efter nogle vanskelige år igen formået at levere overskud. Regnskabsåret følger kalenderåret, og i 2018 blev det til et overskud før skat på 279 tkr. mod blot 9 tkr. i 2017.

MG Rejser aflægger regnskab efter reglerne for mindre virksomheder, og derfor oplyser ledelsen ikke nettoomsætningen. Men bruttofortjenesten er steget fra 367 tkr. i 2017 til nu 636 tkr. og samtidig er personaleomkostningerne holdt helt i ro med 308 tkr.

Tidligere års underskud præger dog stadig MG Rejsers balance, der viser en negativ egenkapital på 196 tkr., (i 2017 -413 tkr.) og samtidig er de kortfristede gældsforpligtelser vokset med 136 tkr. til nu 511 tkr., primært som følge af flere modtagne forudbetalinger.

MG Rejser ApS er ikke medlem af Rejsegarantifonden, og bureauet har derfor heller ingen sikkerhedsstillelser til fonden.

Share.

About Author

Comments are closed.