23 destinationsselskaber støttes med 50 mio. kr. – Se listen her

0

Med turismestøtte for i alt 50 mio. kr. sætter Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse nu fart på udviklingen af Danmarks turismelandskab.

Danmark Erhvervsfremmebestyrelsen giver en samlet støtte på 40 mio. kr. i starthjælp til konsolidering og udvikling af turismedestinationsselskaber. De resterende 10 mio. kr. går til mindre turismeprojekter, herunder events og international markedsføring. 

Med udgangen af 2020 skal Danmarks turistorganisationer forenes i nye tværkommunale destinationsselskaber, som enten allerede er etableret eller under konsolidering. I stedet for ca. 80 forskellige turistselskaber skal vi fremover have 15-25. Det sker som følge af erhvervsfremmereformen, der trådte i kraft 1. januar 2019.

– Turisterne skal have en helstøbt oplevelse af et feriemål, der kan konkurrere internationalt, og vi ser, at andre konkurrerende lande har haft stort fokus på en samlet destinationsudvikling. Dén konkurrence skal vi matche, og samtidig har vi med støtten mulighed for at skubbe på væksten i områder i Danmark, hvor erhvervsudviklingen i en periode har været udfordret, siger formanden for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse, Jakob Riis. 

Destinationsselskaber skal, frem mod 2025, realisere målene om flere turistovernatninger, højere omsætning i turismebranchen samt turister, der er mindst lige så tilfredse med ferieoplevelsen i Danmark som gennemsnittet for Nordeuropa.

Det vil sige, at turisterne nu skal vænne sig til turistdestinationer som Destination Sydvestjylland. De er blandt destinationerne, som er blevet tildelt støtte til i første omgang at opbygge organisationen og udvikle en strategi og fælles identitet og i næste fase til udviklingsaktiviteter.

– Jeg er glad for, at vi kan understøtte udviklingen af de nye destinationsselskaber. Det er vigtigt, at vi nu har igangsat en mere samlet og fokuseret turismeindsats, som der er et stort behov for ude i landsdelene, siger borgmester i Horsens Kommune, Peter Sørensen, som også er medlem af Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Der har været stor interesse for erhvervsfremmebestyrelsens turismepulje. Der er ansøgt for ca. 108 mio. kr., og 42 ansøgninger er indstillet til bestyrelsen. 26 projekter har fået tilsagn eller betinget tilsagn, mens 16 ansøgninger har fået afslag.

De 26 projekter, som er blevet tildelt støtte fra Danmark Erhvervsfremmebestyrelse, er udviklet af 23 destinationsselskaber.

Her kan du se listen over de 23 destinationsselskaber, der har fået tildelt støtte:

Destination Sydvestjylland2.500.00 kr.
Ringkøbing- Skjern Kommune:3.400.00 kr.
Trekantområdet Danmark:2.004.800 kr.
DestinationFyn:5.526.600 kr.
Skive Kommune:1.995.650 kr.
Visit Lolland-Falster: 296.308 kr.
Visit Herning:1.125.000 kr
Wonderful Copenhagen:Op til 4.500.000 kr. 
Mariagerfjord Kommune:1.590.118 kr. 
VisitNordsjælland:    1.546.805 kr.
Destination Sønderjylland:939.121 kr. 
Infocenter Aalborg (omfat- tede kommuner:
Aalborg, Frederikshavn, Brønderslev og Læsø):  
Op til 2.880.716 kr
VisitVestsjælland (omfattede kommuner:
Odsherred, Sorø, Slagelse og Kalundborg):
Op til 1.000.000 kr. 
VisitAarhus: Op til 5.000.000 kr. 
Turismeudvikling Hjørring
(omfat- tede kommuner: Hjørring, Jammerbugt,
Thisted, Lemvig og Holstebro):
Op til 5.695.000 kr. 
Dansk Kyst- og Naturturisme:3.208.150 kr.
VisitDenmark: 1.062.000 kr. 
Samsø Erhvervs- og Turistcenter:750.007 kr.
Turistsamarbejdet Kystlandet:Op til 536.210 kr. 
VisitSydsjælland- Møn:Op til 2.000.000 kr.
Danmarks spise- kammer:Op til 1.552.500 kr. 
Destination Bornholm:Op til 891.000 kr. 
Share.

About Author

Comments are closed.